Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozatában döntött a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről.

A határozat szerint a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült, a vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri természetbeni támogatásban részesülnek a fűtési költségek viselésével összefüggésben.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások, valamint akik korábban vezetékes gázfűtés jogcímen téli rezsicsökkentésben részesültek, azok nem jogosultak az igénybejelentésre. Csak az kaphat azonban támogatást, aki még nem részesült a téli rezsicsökkentésben, és erről büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot is tesz.

Felhívom a figyelmet, hogy háztartásonként kizárólag egy igénytfogadhat be az Önkormányzat!

Tájékoztatom továbbá a lakosságot, hogy a hivatásos katasztrófavédelmi szerv területi szerve szükség szerint további adatgyűjtést, valamint szúrópróbaszerű, helyszíni vizsgálatot végez és amennyiben a vizsgálat eredményeként valószínűsíthető, hogy az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, az önkormányzat szabálysértési, vagy – minősítő körülmény fennállása esetén – büntetőeljárást kezdeményez.

A támogatás igényléséhez összeállított igénybejelentő adatlap elérhető www.alsovadasz.hu honlapon illetve az Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal Alsóvadászi Kirendeltségén (3811 Alsóvadász, Fő út 63.).

Az igénybejelentés az Aszalói Közös Önkormányzati Hivatal Alsóvadászi Kirendeltségén (3811 Alsóvadász, Fő út 63.) nyújtható be, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő.

Felhívom a figyelmet, hogy a határozat értelmében a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi az egyéb, például a szállítási, darabolási költségeket.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható. Az igénylő személynek az adott háztartás a bejelentett lakhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye.

Az igénybejelentéseket az Önkormányzat a Belügyminisztérium részére továbbítja további intézkedés céljából.

 Támogatásra az a háztartás jogosult, amely

az igénylő személynek a bejelentett lakóhelye, vagy a bejelentett tartózkodási helye,
a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedései során még nem részesült juttatásban (pl. vezetékes gáz- vagy távfűtést felhasználók esetében nem részesült a 12 000 forint összegű juttatásban)
nem kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartás.

Az igénybejelentő lapon nyilatkozni szükséges:

az igénybejelentő nevéről, személyazonosító adatairól, lakóhelyéről, tartózkodási helyéről, az igénybejelentéssel érintett ingatlan címéről,
az igényelt fűtőanyag fajtájáról (tűzifa, szén, propán-bután palackos gáz, propán-bután tartályos gáz, fűtőolaj, pellet/brikett),
arról, hogy a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedései során még nem részesült juttatásban,
arról, hogy a nyilatkozaton szereplő adatokat a Hivatal, illetve a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága kezelheti, azzal kapcsolatban ellenőrzést folytathat.

Az eljárás menete:

az igénybejelentéseket a Hivatal összegzi és továbbítja az illetékes hatóságok felé,
az Önkormányzat kiválasztja azokat a vállalkozás(ok)at, ahol az igényelt fűtőanyag átvehető, a kiválasztott vállalkozással/vállalkozásokkal megállapodást köt,
a Hivatal az igénybejelentő részére igazolást állít ki (mely tartalmazza az igénybejelentő adatait és alkalmas az igényjogosultság igazolására),
a megállapodással érintett vállalkozás átadja a fűtőanyagokat, azokról naprakész nyilvántartást vezet, elszámol az önkormányzat felé.