“Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Alsóvadász településen”

Projekt azonosító száma: EFOP-1.6.2-16-2017-00062

Kedvezményezett neve: Alsóvadász Község Önkormányzata

Támogatás összege: 197 740 827 Ft

Támogatás mértéke: 100 %

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.08.31.

Célirányos fejlesztések, helyi szolgáltatások, bekapcsolódás a munka világába, közösségi összefogás. Az elkövetkezendő 3 év alatt valósul meg mindez Alsóvadászon, a helyi önkormányzat és az Abaújrakezdés Közhasznú Egyesület, valamint a Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság (2019. augusztus 1-ig Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság) és számos más képző és szociális szervezet együttműködésével.

2019.márciusában indult az EFOP-1.6.2-16-2017-00062 “Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Alsóvadász településen ” című projekt. A megvalósítás időszakában 136 fő került bevonásra, akik egyéni és családi fejlesztési tervek alapján kapnak támogatást szociális szakemberek közreműködésével. Elsősorban a falu szegregált településrészén, mélyszegénységben élők felzárkózását célozzuk meg helyben kialakított Szolgáltató Pontban elérhető szolgáltatásokkal, az egészségi állapot javításával, a képzettségi és foglalkoztatási szint növelésével. Mindezen célok mentén a szabadidős programok körének bővítésével erősíteni kívánjuk a településen a közösségi összetartást, növelni a település megtartó erejét. A programok elsődlegesen a közvetlen célcsoportot szólítják meg, akik az Újtelep utca akcióterületen laknak és rendelkeznek egyén fejlesztési tervvel. Létszámuk 136 fő, életkoruk 16-54 év. A jelenléten alapuló szociális munka rájuk fókuszál. A programok és helyben létrejövő szolgáltatások túlnyomó többsége nyitott, így az a projekt közvetett célcsoportjának is elérhető, amely Alsóvadász település teljes lakosságát felöleli.

A programok helyszíne jellemzően a szociális szolgáltató ház (Alsóvadász, Beloiannisz u. 1.) a település közösségi terei, az általános Iskola és a kapcsolódó, Szegregált élethelyzetek felszámolása komplex programokkal Alsóvadász településen (ERFA) megnevezésű, EFOP-2.4.1-16-2017-00062 azonosító jelű projekt keretében felépülő Csillag- „Cherhaj” szolgáltató ház. A különféle szolgáltatások és tanácsadás mellett a gyerekek és a felnőttek különféle közösségi programok közül válogathatnak. Kiemelt szerepet kap az iskolába járó tanulók kompetencia fejlesztése. A korai fejlesztéshez kapcsolódóan az óvodás korú gyerekek számára kínál lehetőséget a projekt.

Az alábbi képzések indulnak:

  • Zöldterületi kisgépkezelő képzés
  • Digitális írástudás
  • Munkák a kiskertben
  • Saját házam karbantartása
  • Konyhai kisegítő képzés
  • Antidiszkriminációs képzések megvalósítása a térségi munkáltatók részére

 

A projektet Alsóvadász Község Önkormányzata, mint konzorciumvezető irányítja.

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.