10 hónapos képzés

A Rendőrség a rendvédelmi technikumokban és a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ Rendőrképző Akadémiáján érettségire épülő, nappali rendszerű 10 hónapos szakképzést indít Közbiztonsági rendőrjárőr és Határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr szakképesítés megszerzésére.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK

2021. április 1-jén induló képzésre a közzététel napjától 2021. január 31-ig lehet jelentkezni.

2021. szeptember 1-jén induló képzésre a közzététel napjától 2021. május 31-ig lehet jelentkezni.

Ahhoz, hogy bárki a Rendőrségnél tiszthelyettesi beosztásba kerülhessen, a középiskolai érettségin túl szüksége van rendészeti szakirányú végzettségre, ezt szerezheti meg a közbiztonsági rendőrjárőr, illetve a határrendész és útlevélkezelő rendőrjárőr képzés elvégzésével.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

 • magyar állampolgárság,
 • jelentkezési életkor: 18-55 év,
 • cselekvőképesség,
 • állandó bejelentett belföldi lakóhely,
 • büntetlen előélet és kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak szolgálati viszony létesítése előtti, valamint szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez,
 • közép- vagy emelt szintű érettségi,
 • egészségi, pszichikai, fizikai erőnléti alkalmasság,

ILLETMÉNY

A képzés első két hónapjában a modulzáró vizsgáig garantált bérminimumot (bruttó 210 600 Ft/hó munkabér), a vizsga sikeres letétele után – a képzés hátralevő részében – a hivatásos szolgálati jogviszonyba lépés napjától bruttó 231 707 Ft/hó alapilletményt kap. A tényleges szolgálat megkezdését követően teljesítményjuttatásban részesülhetsz – az előző év egyéni teljesítményértékelésétől függően – évente két részletben.

További tudnivalók (felvételi eljárás, illetményen kívüli juttatások, egyéb pótlékok, stb.) megismeréséhez töltse le a tájékoztató anyagot.Pályázati felhívásLetöltés

Tájékoztató és jelentkezési egységcsomagLetöltés

2 éves képzés

A Rendőrség a rendvédelmi technikumokban érettségire épülő, 2 tanéves képzési idejű, iskolai rendszerű, nappali tagozatos szakképzést indít a szakmajegyzékben szereplő technikus szintű Rendőr tiszthelyettes szakképzettség megszerzésére. A végzettség a Rendőrségnél tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó beosztás betöltésére jogosít.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK

A 2021. szeptember 1-jén kezdődő, 2021/2022. tanévben induló képzésre történő jelentkezés határideje: 2021. február 19.

JELENTKEZÉSI FELTÉTELEK

 • magyar állampolgár,
 • tanévkezdésig 18. életévét betölti,
 • cselekvőképes (cselekvőképes az a beszámítási képességgel rendelkező nagykorú, aki nem áll gondnokság alatt és döntéséért jogi felelősséggel tartozik),
 • állandó bejelentett belföldi lakóhellyel rendelkezik,
 • érettségi bizonyítvánnyal rendelkezik, vagy 2021. július 1-jéig érettségi bizonyítványt szerez (2 tanéves képzési idejű szakképzésre, aki előzetesen megszerzett tudás beszámítására nem jogosult),
 • rendészet és közszolgálat ágazati képzésben Fegyveres szervek és vagyonvédelmi ismeretek tantárgyat tanult, Rendészet ismeretek szakmai érettségi vizsgát tett és érettségi végzettséggel rendelkezik vagy 2021. július 1-ig Közszolgálati ügykezelő (OKJ 52 345 04) szakképesítést ésRendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségit tesz, valamint érettségi végzettséget szerez (1,5 tanéves képzési idejű szakképzésre),
 • rendészet és közszolgálat ágazati képzésben 2021. július 1-ig Rendészeti ügyintéző (OKJ 52 861 11) szakképesítést és Rendészeti és közszolgálati ismeretek ágazati szakmai érettségit tesz, valamint érettségi végzettséget szerez (1 tanéves képzési idejű szakképzésre),
 • büntetlen előéletű, és életvitele kifogástalan (A Rendőrség a Hszt. alapján csak olyan személyeket fogadhat, akiknek magatartása, életvitele a hivatásos állományúakkal szembeni társadalmi elvárásoknak megfelel. A közeli hozzátartozók és a jelentkezővel közös háztartásban élők életvitelét abból a szempontból vizsgálják, hogy az a szolgálat törvényes és befolyástól mentes ellátását veszélyezteti-e.),
 • vállalja a hivatásos szolgálatra való alkalmasságának megállapításához szükséges vizsgálaton történő részvételt,
 • hozzájárul személyes adatainak kezeléséhez, valamint lakó- és családi körülményei, életvitele kifogástalanságának, továbbá a büntetlen vagy büntetett előéletére vonatkozó adatok – felvételi követelményeknek való megfelelés megállapítása érdekében történő – ellenőrzéséhez.
 • elfogadja egyes alapvető jogainak a Hszt. szerinti korlátozását, amennyiben hivatásos állományba kerül,
 • vállalja a hivatásos szolgálatot, a szakképzéssel járó – szerződésben foglalt – követelmények, kötelességek teljesítését (a technikus szintű rendőr tiszthelyettes szakmai oktatás során a központilag meghatározott tantárgyak oktatása minden tanuló részére kötelező, az alól felmentés nem adható még abban az esetben sem, ha a jelentkező korábban, a középiskolai tanulmányai során, vagy az érettségi vizsga valamely tantárgya alól [pl. idegen nyelvi érettségi] egyéb okból felmentést kapott),
 • vállalja, hogy felvétele esetén a jelentkezés helyétől eltérő, másik rendvédelmi technikumba átirányítható.

ILLETMÉNY AZ OKTATÁS IDEJÉN

 • Alapösztöndíj (a rendvédelmi illetményalap /jelenleg 38650 forint/ 200%-a)
 • tanulmányi pótlék, amelyet első alkalommal a második félév első napjától kell folyósítani (a tanulónak az előző félévi tanulmányi eredményétől függően jár, mértéke a rendvédelmi illetményalapnak a tanulmányi átlageredménytől függő százaléka, amely 3,50 és ez alatti tanulmányi átlageredmény esetén nem jár)
 • alapösztöndíj kiegészítés (akkor jár, ha a tanuló megbízás alapján a rendvédelmi technikum szervezetében külön feladatokat is ellát, mértéke a rendvédelmi illetményalap meghatározott százaléka);

További tudnivalók (felvételi eljárás, illetményen kívüli juttatások, egyéb pótlékok, stb.) megismeréséhez töltse le a tájékoztató anyagot.

TájékoztatóLetöltés

Pályázati felhívásLetöltés

Hivatás, szolgálat, karrierLetöltés

ElérhetőségekLetöltés

Jelentkezési egységcsomag letöltése 2 éves képzéshez