Bölcsőde kialakítása Alsóvadászon című projekt keretében az önkormányzat 255 285 438 forint vissza nem térítendő támogatást nyert. A Széchenyi 2020 program keretében a TOP -1.4.1 – 16 – BO1 – 2017- 00024 kódszámú projekt célja a gyermekjóléti alapellátásokhoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése, a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, családok segítése.

Közvetlen célok:

– minőségi nevelési feltételek megteremtése

– a régión belüli társadalmi kohézió erősítése a hátrányos – és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének biztosításával

– egészséges környezet és a hatékony nevelés infrastrukturális feltételeinek javítása

– településkép javítása az épületek korszerűsítésével

– kisgyermekes szülők munka világába való visszailleszkedésének támogatása – 25-40 éves női korosztályon belül a foglalkoztatásban lévő nők arányának növelése

– életminőség javítása.

 

Az új bölcsőde a jelenleg önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon kerül kialakításra.

A pályázat keretében elvégzett munkálatoknak köszönhetően az alábbiak megvalósítására kerül sor:

  • 4 db csoportszoba kialakítás, 1 db játszószoba, átadó
  • közlekedő, irattár, iroda, öltöző
  • babakocsi tároló, raktárak, takarító szertár
  • konyha, teakonyha, mosogató
  • akadálymentes parkoló

A beruházás egy energetikailag korszerűsített, felújított, akadálymentesített épületet eredményez, mely a bölcsőde működéséhez szükséges feltételek javulását indukálja.

Tervezetten a bölcsőde befogadó képessége 48 fő.

 

A projekt azonosító száma:    TOP-1.4.1 – 16 – BO1 – 2017- 00024
Megvalósítás időszaka:          2018. 05. 17. – 2022. 11. 30.
A projekt összköltsége:          255 285 438 Ft
A támogatás mértéke:            100%
A megvalósítás helye:           3811 Alsóvadász Fő út 67.

A projekt jelenlegi állapota:

A munkaterület átadásra 2020. július 07-én került sor. Jelenleg az épület kivitelezése elérte a 75%-ot.

A 75%-os teljesítés időpontja: 2020.12.15.

A projekt 100-ban megvalósult, a kivitelezés és az eszközbeszerzés is megvalósult.

Bontási jegyzőkönyv Alsóvadász | Összegzés Alsóvadász