Alsóvadász Község Önkormányzata Képviselő-testülete pályázatot hirdet a háziorvosi körzetének ellátására, amely területi ellátási kötelezettséggel jár.

A háziorvosi körzet vegyes alapellátású. A pályázatok elbírálásáról Alsóvadász Község Önkormányzata Képviselő-testülete dönt. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot a pályázat eredménytelenné nyilvánítására. A vállalkozói formában történő eredményes pályázat esetén az Önkormányzat határozatlan időre szóló feladatellátási szerződést köt.

A juttatások a feladatellátási szerződés rendelkezései és az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Kormányrendelet szabályozása alapján irányadóak. Az Önkormányzat a nyertes pályázó által alkalmazott háziorvos számára felújított, összkomfortos szolgálati lakást biztosít, amely nagy létszámú család lakhatására is alkalmas. Az orvosi rendelőnk a mai kor igényeinek megfelelő eszközökkel felszerelt, a rendelőben szakképzett asszisztencia áll rendelkezésre.

 • Pályázati feltételek: Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000.évi II. törvényben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységekről szóló 4/2000. (II.25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: – részletes szakmai önéletrajz
  – szakképzettséget igazoló diploma másolata
  – érvényes orvosi nyilvántartási engedély
  – vállalkozói formától függően az egyéni vállalkozói igazolvány, illetve társas vállalkozás esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
 • A pályázat benyújtásának módja: A pályázatot postai úton vagy személyesen kell benyújtani Szemán János polgármester részére. Alsóvadász Község Önkormányzata 3811 Alsóvadász, Fő utca 63.
 • Megye: Borsod-Abaúj-Zemplén
 • Város: Alsóvadász
 • Email: onkormanyzat@alsovadasz.hu
 • Telefon: +36-46/596-401
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1597
 • Ellátandó települések száma: Egy teljes település
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A feladat-ellátási szerződés aláírását követően, az egészségügyi tevékenység folytatására vonatkozó praxisengedély alapján a NEAK finanszírozási szerződés hatálybalépését követően azonnal betölthető.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Vegyes
 • A pályázat benyújtásának határideje:2023.11.13.
 • Hirdető neve: Alsóvadász Község Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje:2023.11.20.