Alsóvadász Község Önkormányzata

                       

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Védőnői Szolgálat 3811 Alsóvadász, Fő utca 40.

védőnő

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 3811 Alsóvadász, Fő utca 40.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A területi védőnői ellátásról szóló 49/2004.(V.21.) ESzCsM.,valamint az iskola-egészségügyről szóló 26/1997.(IX.3.) rendeletekben meghatározott feladatok.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

        Főiskola, védőnő,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

        magyar állampolgárság

        büntetlen előélet

        cselekvőképesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

        Részletes szakmai önéletrajz

        Erkölcsi bizonyítvány (3 hónapnál nem régebbi)

        Szakirányú végzettséget igazoló okirat másolata

        Pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyi adatainak kezeléséhez a pályázati eljárással összefüggésben hozzájárul.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2018. október 15.

A pályázatok benyújtásának módja:

        Postai úton, a pályázatnak a Alsóvadász Község Önkormányzata címére történő megküldésével (3811 Alsóvadász, Fő utca 63. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosítószámot: Als/752/2018. , valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Képviselő-testületi döntés.

A pályázat elbírálásának határideje: 2018. október 22.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

        Alsóvadász község Honlapja: www.alsovadasz.hu – 2018. augusztus 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.alsovadasz.hu honlapon szerezhet.